Vad är ekologisk design?

Ekologisk design, eller ekodesign, är design av saker som inte påverkar miljön eller klimatet negativt, vare sig genom tillverkningsprocessen eller genom sitt användande. Ekodesign blir allt viktigare, och tänkesättet appliceras på allt fler områden.

Till skillnad från andra områden, som mat och tvättmedel, finns det ingen märkning för ekodesign, motsvarande KRAV eller Svanen. Däremot finns det ett europeiskt ramdirektiv i frågan. Detta ramdirektiv heter Ekodesigndirektivet, och trädde i kraft 2005. 2008 implementerades det i Sverige, genom att lagen om ekodesign trädde i kraft.

Ekodesigndirektivet rör framför allt olika energianvändande produkter, och tillprodukter som på olika sätt påverkar dessa produkters energianvändning. Fordon omfattas förvisso inte av direktivet, men däck ingår, eftersom valet av däck påverkar ett fordons energiförbrukning. I praktiken är direktivets uppgift att få bort de ur energisynpunkt allra sämsta produkterna. Det var exempelvis detta direktiv som gjorde att glödlampor slutade säljas i EU.

Inte bara elanvändning

Ekodesign handlar dock om mycket mer än de aspekter som direktivet inriktar sig på. Många formgivare, ingenjörer, arkitekter och kläddesigners intresserar sig också för design med så liten miljöpåverkan som möjligt, och det kan handla om många andra saker än hur mycket energi produkten drar när den används. Ett klädesplagg eller en stol kräver ju egentligen inte någon energi, men även här kan ekodesign vara relevant. Inte minst är det intressant att minska den energi som går åt till att tillverka en produkt, och att använda så miljövänliga material som möjligt. Naturmaterial är bättre än syntetiska material, som för det mesta är gjorda av olja. Samtidigt är det också skillnad mellan olika naturmaterial. Bomull är mycket resurskrävande att odla, inte minst kräver det mycket vatten. Andra, mer miljövänliga alternativ är bl.a. hampa eller återvunnen polyester. Förutom att vara gjorda av återvunna material bör produkterna också vara lätta att återvinna.

Se dig omkring: vad i din omgivning är exempel på ekodesign, och vilka saker skulle kunna omdesignas till att bli mer miljövänliga?